Skriftskolan i Norra Ålands församling

 

Välkommen till skriftskolan i Norra Ålands församling. Skriftskolan läsår 2023-2024 inleds i september 2023 och pågår under hela läsåret. Nedan finns information om inskrivning, upplägg mm. Vid frågor kan ni kontakta församlingspastor Ingrid Björkskog. 

Inskrivning

Inskrivning sker i slutet av september, endera i Vårdö kyrka eller i Godby högstadium. Då samlas konfirmander och vårdnadshavare och får information och riktlinjer för skriftskolan. Välj det tillfälle som passar bäst för er. Brev med information om inskrivning skickas till alla i den aktuella åldern. Alla lämnar in sin blankett elektroniskt, via den här länken: anmälan till skriftskolan.Öppna länk i ny flik

Inskrivningsdagar:

  • 24.9 i samband med högmässa i Vårdö kyrka kl. 14
  • 26.9 i matsalen i Godby högstadium kl. 18.30

Den som inte hör till församlingen får inget brev, men om man ändå vill ha information kan man kontakta församlingspastor Ingrid Björkskog.

Olika slags skriftskolor

Norra Ålands församling erbjuder två olika slags skriftskolor. Välj den som passar bäst av följande alternativ:

  1. Alternativ 1 Övernattningsläger på sommarlovet

Vi är på läger med övernattning vid Gregersö lägergård 14-20.6.2024, och träffas två helger under läsåret. Helgträff: 7.10.2023, 16-17.3.2024

  1. Alternativ 2 Vinterskriftskola under skolåret

Vi träffas i mindre grupper i ett församlingshem efter skolan. Totalt 15 träffar. Gruppindelning, samt start och slutdatum för träffarna meddelas efter inskrivningen. Vinterskriftskolan träffas på torsdagar, meddela i samband med anmälningen om det inte fungerar för er. Helgträff: 14.10.2023

Helgträffar

Skriftskolan inleds med en helgträff, enligt val av skriftskola. Vi träffas då i församlingshem på lördag kl. 10-12. Sommarskriftskolan har också en helgträff på vårterminen. Mer information om helgträffarna kommer efter inskrivningen.

Gudstjänster

Vid inskrivningen får konfirmanderna ett gudstjänsthäfte och riktlinjer för skriftskolan. I skriftskolan lär vi oss bland annat att fira gudstjänst och delta i nattvarden. Vi deltar i kyrkkaffet efter gudstjänst.

Konfirmanderna ska under året delta i 10 gudstjänster. Man väljer själv när man går i kyrkan. Man kan också delta i gudstjänster i andra församlingar. Till gudstjänster räknas även dop, vigsel och begravning.

I kyrkorna har vi en konfirmandpärm. I samband med kyrkkaffet fyller vi tillsammans i pärmen.

Konfirmation

Konfirmationerna sker i huvudsak i maj och juni i egen hemkyrka.   

Mera information om konfirmationerna kommer under hösten.

Övrigt

Mer information om skriftskolan ges vid inskrivningen eller fås av församlingspastor Ingrid Björkskog. Hela skriftskolan är gratis för församlingens medlemmar. 

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar, kontakta konfirmandansvarig Ingrid Björkskog 0400 614 839, ingrid.bjorkskog@evl.fi.

 

Tag kontakt