Gudstjänster i Norra Ålands församling

Vår församling firar gudstjänst i två eller flera kyrkor varje söndag. 

Förutom högmässorna firar vi en stilla mässa med sånger från Taizé kvällstid två söndagar i månaden, antingen i Finström eller Sund - se kalendern för närmare info. 

På sommaren firar vi friluftsgudstjänst på olika platser i församlingen.

Gudstjänsttider

De aktuella gudstjänsttiderna är kl. 10 i Sund, kl. 11 i Geta, kl. 12 i Finström och kl. 14 i Vårdö. I juli månad hålls mässorna i Vårdö kyrka kl. 11.