Gudstjänster i Norra Ålands församling

Vår församling firar gudstjänst i två eller flera kyrkor varje söndag. 

Förutom Högmässorna kl. 11 firar vi en stilla mässa med sånger från Taize i Finström två söndagar i månaden kl. 19.

På sommaren firar vi friluftsgudstjänst på olika platser i församlingen.

Gudstjänsttider

De aktuella gudstjänsttiderna finns under evenemang eller i församlingsbladet.

Troligtvis kommer gudstjänsttiderna att ändras under oktober så att arbetet kan samordnas bättre. Enligt nu liggande förslag kommer gudstjänsten i framtiden att börja kl. 10 i Sund, kl. 11 i Geta, kl. 12 i Finström och kl. 14 i Vårdö.