Begravning

Ett dödsfall föranleder ofta många praktiska åtgärder. Vi i församlingen möter dig i sorgen och saknaden och hjälper dig att planera så att begravningen blir ett värdigt och vackert avsked. Ta kontakt med oss!

Själaringning

När någon har avlidit kan de anhöriga begära att man ringer i kyrkklockorna för den avlidna. Det här kallas själaringning. Kontakta pastorskansliet så ordnar vi det. 

Jordfästningen 

är en avskedsgudstjänst i kyrkan. Sommartid kan jordfästningen också hållas ute vid graven. 

En jordfästning är en gudstjänst till minne av den döda. Vi tackar Gud för en älskad människa och ber om tröst och kraft i sorgen. Jordfästningen följer kyrkans ordning, men ordningen ger utrymme för egna önskemål. Genom prästens tal och valet av musik kan begravningen få en personlig prägel.

Församlingens medlemmar får gratis använda kyrkorna och församlingshemmen för jordfästning och minnesstund. Om den avlidne inte tillhört kyrkan kan jordfästning hållas om de anhöriga så önskar och kyrklig begravning inte strider mot den avlidnes uttryckliga övertygelse. De anhöriga kontaktar prästen för att diskutera.

Gravplats 

På kyrkogården kan man få en gravplats obeoende av kyrkotillhörighet. Graven är antingen en enkelgrav eller en dubbelgrav med plats för en respektive två kistor. Inlösningstiden för en grav är 25 år. Askan efter en kremerad avliden kan strös på omärkt plats på kyrkogården. Den som blivit strödd kan få sitt namn på en minnessten som finns på kyrkogårdarna.

Om det i släkten finns en gammal grav kan den användas på nytt. Om man har gamla gravar i familjen är det bra att använda dem på nytt. På det sättet får nya generationer ett förhållande till familjens gravar och man undviker att gamla gravar blir stående bortglömda.

Minnesstund

kan hållas i församlingshemmet eller på annan lämplig plats. Minnesstunden kan gärna utformas så att man tillsammans minns den bortgångna. Minnesstunden kan avgiftsfritt ordnas i församlingshemmet för den som hört till församlingen. 

Tacksägelsen 

sker vanligen följande söndag efter begravningsdagen. Det innebär att man tänder ljus och nämner den avlidna församlingsmedlemmens namn i gudstjänsten och man ber för dem som upplever sorg och saknad.

Parentation

Vid parentationen på Alla helgons dag läser man upp namnen på alla församlingsmedlemmar som dött under året och tänder ljus till deras minne.

 

En gravkulle med kors

Under samtalet går de anhöriga och prästen igenom jordfästningen och planerar programmet så att det känns rätt och följer den avlidnas önskemål.

Läs om samtal med prästen

Alla reagerar på sorgen på sitt eget sätt. Begravningen är ett sätt att sörja, att minnas, att ta avsked, att hedra en människa som stått en nära.

Läs hur begravningen går till

Om den avlidna gravläggs direkt efter jordfästningen bärs kistan ut under slutmusiken. Bärarna är oftast sex till antalet, det kan vara närstående och vänner som fått uppgiften. Ifall den avlidna kremeras blir kistan efter jordfästningen kvar på sin plats, eller bärs ut till begravningsbilen.

Så här går gravläggningen till

Till minnesstunden samlas anhöriga och vänner för att tillsammans komma ihåg personen som dött. Minnesstunden är en privat tillställning som de anhöriga är värdar för. Ofta följer den lokala seder och förstås de önskemål som den avlidna berättat om. Man kan också avstå från att ordna en minnesstund.

Läs om minnesstunden

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning