Medlemmar i kyrkofullmäktige:

Kjell Berndtsson, ordförande

Fredrik Lindeman, vice ordförande

Paul-Mårten Sjölund

Brita Erlandsson

Jenny Jansson

Carl-Erik Carlsson

Erja Nordqvist

Krister Johansson

Angela Sjöberg

Kaisa Lundberg

Christian Jansson

Erik Björkman

Jan-Erik Berglund

Anette Nyqvist-Källroos

Bror-Yngve Johansson