Församlingsluncher i Norra Ålands församling

I församlingen ordnas olika luncher, både in i veckorna och också några söndagar i året. Se infobladet eller församlingens evenemangskalender för mer information. 

Herrlunch

Herrluncher ordnas både i Finström och i Geta. I Finström ordnas herrlunchen sista fredagen i månaden. I Geta ordnas den en onsdag i månaden. Ingen anmälan behövs, herrarna turas om att koka maten. 

Kontaktperson är diakon Maria Sjölund.

Lunchträffar 

Församlingen ordnar lunchträffar en gång per månad i både Vårdö och Sunds församlingshem. Alla vuxna är hjärtligt välkomna! Den som vill vara med och hjälpa till med förberedelserna kan kontakta församlingen. Vi äter en enkel lunch och dricker kaffe. Efteråt tas en frivillig kollekt upp. Anmälan till luncherna sker via pastorskansliet, tfn 018 43930, e-post norraalandsforsamling@evl.fi

Söndagsluncher

I samband med Gemensamt Ansvar insamlingen ordnar församlingen lunch efter högmässor i Finström, Geta, Sund och Vårdö. Se evenemangskalender för mer information.