Församlingsluncher i Norra Ålands församling

Herrlunch

Ingen anmälan behövs, herrarna turas om att koka maten. Se infobladet eller församlingens evenemangskalender för mer information. Kontaktpersoner är diakon Maria Sjölund och diakoniassistent Emma Björklund.

Lunchträffar 

Församlingen ordnar lunchträffar en gång per månad i både Vårdö och Sunds församlingshem. Alla vuxna är hjärtligt välkomna! Den som vill vara med och hjälpa till med förberedelserna kan kontakta församlingen. Vi äter en enkel lunch och dricker kaffe. Efteråt tas en frivillig kollekt upp.