Verksamhet för barn och familjer

Församlingen erbjuder verksamhet åt barn från 0 år och uppåt. Det finns föräldra-barngrupper, småbarnsmusik, Kyrkis och körer. För mer information, gå in på verksamhetsgrupperna till vänster.

Höstterminen 2023 startar i september.

Välkommen med i gemenskapen!