Verksamhet för barn och familjer

Församlingen erbjuder verksamhet åt barn från 0 år och uppåt. Det finns föräldra-barngrupper, småbarnsmusik, kyrkis och körer. För mer information, gå in på verksamhetsgrupperna till vänster.

Välkommen med i gemenskapen!