Musik

Musiken är en viktig del av gudstjänstlivet. Tillsammans med församlingens körer bygger vi en gemenskapskänsla och stärker de olika högtidernas stämningar. Verksamheterna är till för alla oavsett musikalisk förmåga. Läs mer om körerna i fliken till vänster.