Pastorskansliet
 

Norra Ålands församlings pastorskansli finns i församlingshemmet Mikaelsgården i Pålsböle, nära kyrkan.

 

Öppet måndag-onsdag 9.00 - 11.00 

Besöksadress: Pålsbölevägen 258, 22310 PÅLSBÖLE

Telefon: +358 18 42 330


E-post: norraalandsforsamling@evl.fi