Delta och påverka

 

Vi är alla viktiga länkar i det stora maskineri som församlingen och kyrkan utgör. Alla behövs, var och en med sina gåvor.

Du kan:

  • Söka en grupp som du känner dig hemma i
  • Delta i kyrkliga val, både genom att ställa upp som kandidat och genom att rösta
  • Medverka i gudstjänsten som t.ex. textläsare, kollektbärare, önska välkommen
  • Vill du veta mera ta kontakt med kyrkoherde Jon Lindeman, tfn 0400 951 734.