Stöd och hjälp

Behöver du hjälp eller stöd? Är det tomt på hyllorna i skafferiet? Är du ensam? Eller vill du hjälpa? Känner du någon som är ensam? Diakonerna och prästerna gör också hembesök. Vi pratar svenska, finska och engelska.

Det kommer tider i livet då vi alla behöver hjälp i någon form. Det viktiga är att komma ihåg att du inte behöver kämpa ensam. Församlingen kan hjälpa med själavård och praktisk hjälp i krissituationer. Våra anställda har tystnadsplikt.
Via församlingen kan du få biljetter till Matbanken och Emmaus. Kontakta någon av församlingens diakoner för mer information.