Dop

Genom dopet blir man medlem i församlingen. Vanligtvis döps barn i vår kyrka, men även ungdomar och vuxna som inte döpts som barn kan döpas. Ett dop är en fest där vi tackar Gud för livet och för hans löfte att vara med oss alla dagar.

Boka tid för dop och dopsamtal

Ta kontakt med församlingens kansli för att boka dop. Dopet kan ordnas i kyrkan, församlingshemmet, hemma eller på någon annan plats som är viktig för familjen. Dopet kan också ske i samband med en gudstjänst. För dopkaffe kan församlingshemmet bokas. 

Före dopet tar ansvarig präst kontakt med er för att boka dopsamtal. Vid dopsamtalet går vi igenom hur dopet går till, väljer psalmer och pratar om dopet. Vid dopsamtalet funderar vi också tillsammans på ifall någon vill läsa en bibeltext, be en bön, tända dopljuset, hälla upp dopvatten eller ha någon annan uppgift under dopet. Dopsamtalet kan ske hemma eller i församlingens lokaler.

Faddrar

Den som döps ska i regel ha minst två faddrar. Faddrarna ska vara konfirmerade medlemmar av en luthersk kyrka eller tillhöra en kyrka som godkänner vårt dop. Ibland kan det vara svårt att veta vem som kan vara fadder, t.ex. när någon tilltänkt fadder bor utomlands eller tillhör en annan kyrka. Ta kontakt med någon av församlingens präster så reder vi ut saken. Faddrarna är barnets vuxna vänner och har en särskild uppgift att finnas till för barnet, be för det och delta i barnets kristna fostran. 

Det kan också hända att det är svårt att hitta någon som vill och kan vara fadder. Församlingen kan hjälpa till med att hitta någon om det behövs.

Musik under dopet

Under dopet sjungs vanligtvis två psalmer, en i början och en i slutet, men flera går också bra. Öppna länk i ny flikHär finns en länk till Jomala församlings youtube kanal med några olika psalmer som fungerar bra vid dop. Psalmer till dopÖppna länk i ny flik

Har ni särskilda önskemål gällande musik är det bra att meddela dessa redan innan dopsamtalet. Ifall ni har tänkt vidtala någon att sjunga eller spela under dopet går det vanligtvis också bra. Meddela gärna på förhand vad ni tänkt så vet prästen och kantorn för sin planering!

Val av namn

Lagstiftningen om för- och efternamn förnyades från och med början av 2019. Maximiantalet förnamn är nu fyra och vid valet av efternamn har föräldrarna nu flera valmöjligheter än tidigare. Ifall ni funderar på ett ovanligt namn kan det vara lönt att ta kontakt med
magistraten i god tid före dopet.

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet