Norra Ålands församling söker för anställning i arbetsavtalsförhållande en

FÖRSAMLINGSMÄSTARE

Till arbetsuppgifterna hör att ansvara för städningen av församlingens lokaler i Finström och Geta, ansvara för köket och för servering vid olika församlingsevenemang samt medverka som kyrkvaktmästare vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar ungefär varannan helg.

Anställningen är på heltid, men det är också möjligt med deltidsanställning på sätt som överenskoms med den som anställs.

Närmare upplysningar om befattningen ger kyrkoekonom Gun Ljungström, tel. 0457-5483842.

Ansökan till norraalandsforsamling@evl.fi 15.9.