Avgifter i Norra Ålands församling

Hyror för kyrkor och församlingshem

Hyra för församlingshem i Finström, Geta och Sund: 50 €/ gång. Hyra för församlingshem i Vårdö: 30 € / gång.
Församlingsmedlemmar som använder församlingshemmen i samband med kyrklig förrättning betalar ingen hyra. Man kan hyra församlingshemmen t.ex. för föreningsmöten och födelsedagskalas.

Hyra för Kyrkorna vid förrättning: 100 €
Om ingen av de som berörs hör till församlingen. Församlingens medlemmar betalar ingen hyra

Hyra för Kyrkorna vid konserter: 10% av intäkterna
Den som ordnar en konsert och säljer programblad betalar 10% av intäkterna i hyra. Om inga programblad säljs uplåts kyrkan gratis för konsert.

Hyra för dukar: enligt verklig tvättkostnad

Avgifter för gravvård och på kyrkogårdarna

Gravplats

  • Enkel 25 år: 125 €
  • Dubbel 25 år: 250 €
  • Urna 25 år: 125 €

Gravöppning

  • Kista: ca 500€
  • Urna: 100€

Förlängning av tid 

  • För dubbelgrav : 10 €/år
  • För enkelgrav: 5 €/år

Gravskötsel

  • Gravvård: 120 €/år. I gravvården ingår plantering av blommor på våren, sommaren och till allhelgona; samt vattning av graven.
  • Vattning av grav: 60 €/år. Man sköter plantering på graven själv. Församlingens kyrkogårdsskötare vattnar graven.