Grupper för hemmavarande barn och föräldrar

Norra Ålands församling ordnar träffar för hemmavarande barn och föräldrar/andra viktiga vuxna. Vi sjunger, leker, fikar och umgås i församlingshemmen i Finström, Geta, Sund och Vårdö. Alla är hjärtligt välkomna! Ingen anmälan behövs.

Höstens verksamhet startar vecka 37, och vi kommer att träffas enligt följande:

Vårdö församlingshem måndagar kl. 10 (ledare diakon Maria Sjölund, tel. 0457-3613463)

Mikaelsgården i Finström tisdagar kl. 10 (ledare diakoniassistent Anki Lind, tel. 0457-344 9492)

Sunds församlingshem onsdagar kl. 10 (ledare diakoniassistent Anki Lind)

Geta församlingshem onsdagar kl. 10 (ledare diakon Maria Sjölund)