Fördjupa din tro

 

Att delta i församlingens verksamhet kan vara ett bra sätt att fördjupa sin kristna tro. Det finns en hel del på gång i vår församling.  Utöver söndagarnas högmässor finns det olika grupper som kan passa. Du får gärna också ta kontakt med någon av församlingens anställda. 

Norra Ålands församling är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Här nere finns länkar till kyrkans allmänna sidor om tro och kristet liv. Gå gärna in och läs mer.