Mikaelskören

Välkommen att sjunga med i församlingens vuxenkör. Mikaelskören medverkar huvudsakligen under högmässor men sjunger också vid andra tillfällen, som t.ex. konserter.

Mikaelskören leds av Johanna Evenson. 

Mikaelskören träffas under höst- och vårterminen och övar torsdagar kl. 19-20.30 i Mikaelsgården i Finström.

 

 

Tag kontakt