Verksamhet för ungdomar i Norra Ålands församling

 

Norra Ålands församling ordnar olika verksamheter för ungdomar. Här nedan följer en kort presentation. För mer information se flikerna till vänster. 

Skriftskola

Skriftskolan startar med inskrivning i september och konfirmation sker i maj och juni. Mera information om skriftskolan skickas ut till berörda åldersgrupper. Ta kontakt med Ingrid Björkskog om du inte fått brev och vill delta i skriftskolan.  

Hjälpledarutbildning

Den som blivit konfirmerad kan gå i församlingens hjälpledarutbildning. Utbildningen ordnas i samarbete med andra församlingar på Åland. Utbildningen börjar på hösten och består av samlingar på helgerna under vintern. Den som blivit utbildad kan vara ledare för församlingarnas olika läger och i verksamheten för barn. Mer information och anmälan till hjälpledarutbildningen hittar du här: Information och anmälan till hjälpis 2023-2024Öppna länk i ny flik

Ålands Unga Kyrka

Norra Ålands församling är en av aktörerna i Ålands Unga Kyrka. Tillsammans med de övriga församlingarna på Åland (förutom Mariehamn) ordnas hjälpledarutbildning och Ungkväll för de som blivit konfirmerade och äldre ungdomar. Läs mer på Ålands Unga Kyrkas facebooksidaÖppna länk i ny flik. Från församlingens sida medverkar Ingrid Björkskog som en av ledarna i Ålands unga kyrka. 

Mer information om skriftskolan och ungdomsarbetet fås av Ingrid Björkskog, 0400-614839 eller ingrid.bjorkskog@evl.fi.