Sankt Görans kyrka, Geta

Geta kyrka

Geta kyrka

Geta, 22340 Geta

01842330 Kansliet, må-ons 9-11

Geta kyrka är öppen kl. 9-16 under perioden 1.6 - 31.8. Övriga tider enligt överenskommelse.

 

 

Sankt Görans kyrka i Geta är troligen uppförd på 1460-talet, som kapellkyrka till Finström. Tillsammans med kyrkan i Finström beviljades Geta kapell avlat 1463 och Geta kapell är däremed första gången nämnd i skrift.

En ursprunglig skulptur av Sankt Göran saknas i kyrkan, men en replik till den ryttarbild som finns i Finströms kyrka skänktes från moderförsamlingen vid kyrkans återöppnande efter restaureringen 1966. Vid den tiden var Geta ännu en självständig församling, idag är Geta återigen kapell under Finström. Sankt Göran-skulpturen, som alltså är en kopia, är placerad i en nisch till vänster om altaret.

Inga medeltida kalkmålningar har gått att spåra under putsen, däremot fann man 1965 spår av delvis svårtolkade målningar från 1600- och 1700-talet.

Altartavlorna härstammar från 1685 och har bekostats av inspektören Jacob Rusch och hans hustru Brita Rothof på Snäckö. De föreställer Kristi födelse, nattvardens instiftelse, Getsemane, gisslandet och korsfästelsen, samt överst himmelsfärden. Altartavlorna omramade ursprungligen korfönstret som täcktes för i samband med restaureringen 1966.

Predikstolen i Geta kyrka är skapad av getasnickaren Isac Boman år 1862. Delar av den gamla predikstolen finns upphängda på kyrkans västra vägg. Den representerar högklassig empir med riklig förgyllning och en mäktig stjärnbeströdd himmel. Timglaset i predikstolen är från början av 1600-talet. Ryan i predikstolen är tillverkad i Geta prästgård av prostinnan L Sandelin med konfirmander. Den föreställer de visa jungfrurna i Jesu liknelse.

Vapensköldarna på norra kyrkväggen representerar släkten Gyllenflög från Kodbolstad (Bolstaholm). De härstammar från 1671 och 1699.

Dopfunten från 1970 är en gåva av en anonym församlingsbo.

I sakristian hänger ett porträtt av lotsdirektören Nils Åman (1684-1758) från Kodbolstad och Möckelgräs. Han är känd för att ha lotsat den ryska flottan i kav under lilla ofreden. Åman donerade ett par ljusstakar och en kyrkklocka till kyrkan.

Kyrkoorgeln är en pneumatisk, 8-stämmig Rieger från 1931.

Klockstapeln uppfördes år 1685. I den hänger två kyrkklockor: en från 1749 (skänkt av Niels Åhman) och en ny klocka från 1977. En klocka från 1816 finns i vapenhuset.

På kyrkogården finns det Brummerska gravkoret från 1822.

Geta kyrka restaurerades och återinvigdes oktober 2017 av biskop Björn Vikström. 

Läs mer om Geta kyrka i Åsa Ringboms bok: Åländska kyrkor berättar – nytt ljus på medeltida konst, arkitektur och historia. Utgiven av Ålands museum 2010.

Församlingens medlemmar betalar ingen hyra för kyrkan vid förrättningar. Om ingen av de berörda hör till församlingen är hyran 100 euro. 

Vid konserter är hyran för kyrkan 10 % av intäkterna. Om inga programblad säljs upplåts kyrkan gratis för konsert.

 

Läge på kartan

Förfrågningar och bokningar

01842330 Kansliet, må-ons 9-11

Parkering Parkering
Toalett Toalett
Piano/flygel

Evenemang

sön 28.7 kl. 11.00 -12.00

Geta, 22340 Geta

Högmässa

Tionde söndagen efter pingst
sön 11.8 kl. 11.00 -12.00

Geta, 22340 Geta

Högmässa

Tolfte söndagen efter pingst
sön 25.8 kl. 11.00 -12.00

Geta, 22340 Geta

Högmässa

Fjortonde söndagen efter pingst
sön 8.9 kl. 14.00 -15.00

Geta, 22340 Geta

Högmässa

Sextonde söndagen efter pingst