Sankt Mathias kyrka, Vårdö

Vårdö kyrka

Vårdö kyrka höst

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

01842330 Kansliet, må-ons 9-11

Vårdö kyrka är öppen dagligen kl. 9 - 16 under perioden 1.5 - 30.9. Kontakta kansliet om du vill besöka kyrkan utanför dessa tider.

Vårdö kyrka är helgad åt Sankt Mathias. De äldsta delarna härstammar från slutet av 1400-talet. Vapenhuset uppfördes på 1640-talet, samtidigt som man rev det gamla träaltaret och uppförde ett nytt i tegel. 1659 byggdes kyrkan till med en sakristia. På 1690-talet uppfördes ett torn i trä.

Även Vårdö kyrka fick omfattande skador under Stora ofreden 1713-21. Efter renoveringar utvidgades kyrkan på 1780-talet, en ny läktare byggdes och nya fönster togs upp. På 1790-talet fick kyrkan sin nuvarande predikstol.

1804 påbörjades arbetet med att bygga ett nytt torn, denna gång i sten. Flera fönster togs upp, och i slutet av seklet byttes spåntaket ut mot en beläggning av asfaltfilt.

1950-70 renoverades kyrkan invändigt och värmesystem och armaturer förnyades i sin helhet.

Församlingens medlemmar betalar ingen hyra för kyrkan vid förrättningar. Om ingen av de berörda hör till församlingen är hyran 100 euro. 

Vid konserter är hyran för kyrkan 10 % av intäkterna. Om inga programblad säljs upplåts kyrkan gratis för konsert.

Förfrågningar och bokningar

01842330 Kansliet, må-ons 9-11

Hjärtstartare Hjärtstartare
Parkering Parkering
Piano/flygel

Evenemang

fr 15.12 kl. 19.00 -20.00

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

sö 17.12 kl. 14.00 -15.00

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

Högmässa

Tredje söndagen i advent
sö 24.12 kl. 15.00 -16.00

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

Julbön

Julafton
må 25.12 kl. 8.00 -9.00

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

Julotta

Julmorgonen
må 1.1 kl. 14.00 -15.00

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

Högmässa

Nyårsdagen
sö 14.1 kl. 14.00 -15.00

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

Högmässa och födelsedagsfest

Andra söndagen efter trettondagen
sö 28.1 kl. 14.00 -15.00

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

Högmässa

Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)