Sankt Mathias kyrka, Vårdö

Vårdö kyrka

Vårdö kyrka höst

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

01842330 Kansliet, må-ons 9-11

Vårdö kyrka är öppen dagligen kl. 9 - 16 under perioden 1.5 - 30.9. Kontakta kansliet om du vill besöka kyrkan utanför dessa tider.

Församlingens medlemmar betalar ingen hyra för kyrkan vid förrättningar. Om ingen av de berörda hör till församlingen är hyran 100 euro. 

Vid konserter är hyran för kyrkan 10 % av intäkterna. Om inga programblad säljs upplåts kyrkan gratis för konsert.

Vårdö kyrka är helgad åt Sankt Mathias. De äldsta delarna härstammar från slutet av 1400-talet. Vapenhuset uppfördes på 1640-talet, samtidigt som man rev det gamla träaltaret och uppförde ett nytt i tegel. 1659 byggdes kyrkan till med en sakristia. På 1690-talet uppfördes ett torn i trä.

Även Vårdö kyrka fick omfattande skador under Stora ofreden 1713-21. Efter renoveringar utvidgades kyrkan på 1780-talet, en ny läktare byggdes och nya fönster togs upp. På 1790-talet fick kyrkan sin nuvarande predikstol.

1804 påbörjades arbetet med att bygga ett nytt torn, denna gång i sten. Flera fönster togs upp, och i slutet av seklet byttes spåntaket ut mot en beläggning av asfaltfilt.

1950-70 renoverades kyrkan invändigt och värmesystem och armaturer förnyades i sin helhet.

Förfrågningar och bokningar

01842330 Kansliet, må-ons 9-11

Parkering Parkering
Piano/flygel

Evenemang

sö 4.6 kl. 14.00 -15.00

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

Högmässa

Treenighetssöndagen
sö 18.6 kl. 14.00 -15.00

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

Högmässa

Tredje söndagen efter pingst
on 28.6 kl. 19.00 -20.30

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

Musik i sommarkvällen

Musik och pilgrimsmässa
sö 2.7 kl. 11.00 -12.00

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

Högmässa

Femte söndagen efter pingst
sö 16.7 kl. 11.00 -12.00

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

Högmässa

Sjunde söndagen efter pingst
sö 30.7 kl. 11.00 -12.00

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

Högmässa

Nionde söndagen efter pingst
to 3.8 kl. 19.00 -20.00

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

Konsert med barnkören Celesta

Ylöjärvi församlings barnkör
sö 13.8 kl. 11.00 -12.00

Vårdövägen 763-775, 22550 Vårdö

Högmässa

Elfte söndagen efter pingst