Vigsel

En kyrklig vigsel är både en juridisk händelse och en gudstjänst. De som ska vigs överlämnar varandra och sitt förbund i Guds händer. Församlingen ber om Guds välsignelse för makarna.

Var och när?

Vigsel kan hållas i församlingens kyrkor eller på annan plats som man kommer överens om med prästen. Det är sällan fullbokat i kyrkorna i Finström, Geta, Sund och Vårdö men det lönar sig ändå att i god tid boka tid för vigseln.

För vem?

För att få gifta sig i kyrkan skall båda makar vara konfirmerade medlemmar av kyrkan. Om den ena maken tillhör vår kyrka kan kyrklig vigsel hållas om den andra tillhör en annan kristen kyrka.

Ibland kan det vara krångligt att reda ut vem som kan vigas kyrkligt, speciellt om den ena eller båda makar bor i ett annat land eller har sin bakgrund i en utländsk kyrka. Ta kontakt med prästen i god tid så kan frågan undersökas.

Hindersprövning

För att få gifta sig behövs en hindersprövning. Hindersprövning fås i pastorskansliet eller från magistraten. Den som bor i Sverige får hindersprövningen från skatteverket.

Begäran om hindersprövning ska lämnas in senast en vecka före vigseln och tidigast tre månader före vigseln. Det lönar sig att inte spara frågan om hindersprövning till sista stund, speciellt om utländska myndigheter skall vara med och göra hindersprövningen.

Välsignele av äktenskap

Ett äktenskap som ingåtts på annat sätt än i kyrkan (t.ex. i magistraten) kan välsignas i kyrkan. Välsignelsen liknar en vigsel, men har ingen juridisk betydelse.

Makar av samma kön kan inte vigas i kyrkan. Däremot kan bön för samkönat äktenskap ordnas i kyrkan. En sådan bön liknar välsignelse av äktenskap.