Sunds kyrka

Johannes Döparens kyrka

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Sunds kyrka, helgad åt Johannes Döparen, är den största av de medeltida stenkyrkorna på Åland. Långhuset uppfördes under perioden 1250-75, medan sakristian och västtornet tillkom i början av 1300-talet. Vapenhuset uppfördes under 1400-talet.

Kyrkan drabbades år 1678 av en intensiv eldsvåda, så kraftig att kyrkklockan smalt och väggarna sprängdes sönder. Under resten av seklet pågick renoveringsarbeten.

Stora ofreden 1713-21medförde stor förstörelse i kyrkan, liksom på annat håll i landskapet. Kyrksilver, arkiv och textilier hann föras i säkerhet till Stockholm, men en del av föremålen såldes där av ekonomiska skäl. Själva kyrkan och dess fasta inventarier utsattes för omfattande vandalisering.

Under 1800-talet öppnades bland annat upp nya fönster, man skaffade ny inredning, ny predikstol och en ny altartavla. 1921 drabbades så kyrkan av ännu en förödande brand, där samtliga takkonstruktioner förstördes. I den påföljande renoveringen försågs kyrkan med centralvärme och orgelläktaren flyttades från långhuset till tornkyrkan.

1998-99 genomgick Sunds kyrka en omfattande restaurering, där man bland annat konserverade kalkmålningarna på väggarna.     

Sunds kyrka är öppen dagligen 9 - 16 under perioden 1.5 - 30.9. Kontakta kansliet om du vill besöka kyrkan utanför dessa tider.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering

Evenemang

sö 9.10 kl. 11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

HÖGMÄSSA

Adertonde söndagen efter pingst
on 19.10 kl. 18.30 -20.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

GUDSTJÄNSTGRUPP I SUND

Tillsammans förbereder vi söndagens gudstjänst.
sö 23.10 kl. 11.00 -12.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

HÖGMÄSSA

Tjugonde söndagen eter pingst