Johannes Döparens kyrka, Sund

Sunds kyrka

Sunds kyrka

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Sunds kyrka är öppen dagligen 9 - 16 under perioden 1.5 - 30.9. Kontakta kansliet om du vill besöka kyrkan utanför dessa tider.

Församlingens medlemmar betalar ingen hyra för kyrkan vid förrättningar. Om ingen av de berörda hör till församlingen är hyran 100 euro. 

Vid konserter är hyran för kyrkan 10 % av intäkterna. Om inga programblad säljs upplåts kyrkan gratis för konsert.

Sunds kyrka, helgad åt Johannes Döparen, är den största av de medeltida stenkyrkorna på Åland. Långhuset uppfördes under perioden 1250-75, medan sakristian och västtornet tillkom i början av 1300-talet. Vapenhuset uppfördes under 1400-talet.

Kyrkan drabbades år 1678 av en intensiv eldsvåda, så kraftig att kyrkklockan smalt och väggarna sprängdes sönder. Under resten av seklet pågick renoveringsarbeten.

Stora ofreden 1713-21medförde stor förstörelse i kyrkan, liksom på annat håll i landskapet. Kyrksilver, arkiv och textilier hann föras i säkerhet till Stockholm, men en del av föremålen såldes där av ekonomiska skäl. Själva kyrkan och dess fasta inventarier utsattes för omfattande vandalisering.

Under 1800-talet öppnades bland annat upp nya fönster, man skaffade ny inredning, ny predikstol och en ny altartavla. 1921 drabbades så kyrkan av ännu en förödande brand, där samtliga takkonstruktioner förstördes. I den påföljande renoveringen försågs kyrkan med centralvärme och orgelläktaren flyttades från långhuset till tornkyrkan.

1998-99 genomgick Sunds kyrka en omfattande restaurering, där man bland annat konserverade kalkmålningarna på väggarna.     

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering

Evenemang

sö 11.6 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Högmässa

Andra söndagen efter pingst
lö 17.6 kl. 12.00 -13.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Högmässa med konfirmation

Andra söndagen efter pingst
sö 25.6 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Högmässa

Fjärde söndagen efter pingst
må 26.6 kl. 20.00 -21.30

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Ålands orgelfestival

Öppningskonsert
sö 9.7 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Högmässa

Apostladagen
ti 18.7 kl. 19.00 -20.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Toner för Ukraina

Konsert för Ukraina
sö 23.7 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Högmässa

Kristi förklarings dag
sö 6.8 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Högmässa

Tionde söndagen efter pingst