Johannes Döparens kyrka, Sund

Sunds kyrka

Sunds kyrka

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

01842330 Kansliet, må-ons 9-11

Sunds kyrka är öppen dagligen 9 - 16 under perioden 1.6 - 31.8. Kontakta kansliet om du vill besöka kyrkan utanför dessa tider.

Sunds kyrka, helgad åt Johannes Döparen, är den största av de medeltida stenkyrkorna på Åland. Långhuset uppfördes under perioden 1250-75, medan sakristian och västtornet tillkom i början av 1300-talet. Vapenhuset uppfördes under 1400-talet.

Kyrkan drabbades år 1678 av en intensiv eldsvåda, så kraftig att kyrkklockan smalt och väggarna sprängdes sönder. Under resten av seklet pågick renoveringsarbeten.

Stora ofreden 1713-21medförde stor förstörelse i kyrkan, liksom på annat håll i landskapet. Kyrksilver, arkiv och textilier hann föras i säkerhet till Stockholm, men en del av föremålen såldes där av ekonomiska skäl. Själva kyrkan och dess fasta inventarier utsattes för omfattande vandalisering.

Under 1800-talet öppnades bland annat upp nya fönster, man skaffade ny inredning, ny predikstol och en ny altartavla. 1921 drabbades så kyrkan av ännu en förödande brand, där samtliga takkonstruktioner förstördes. I den påföljande renoveringen försågs kyrkan med centralvärme och orgelläktaren flyttades från långhuset till tornkyrkan.

1998-99 genomgick Sunds kyrka en omfattande restaurering, där man bland annat konserverade kalkmålningarna på väggarna.     

Församlingens medlemmar betalar ingen hyra för kyrkan vid förrättningar. Om ingen av de berörda hör till församlingen är hyran 100 euro. 

Vid konserter är hyran för kyrkan 10 % av intäkterna. Om inga programblad säljs upplåts kyrkan gratis för konsert.

Läge på kartan

Förfrågningar och bokningar

01842330 Kansliet, må-ons 9-11

Hjärtstartare Hjärtstartare
Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Piano/flygel
Ljudanläggning

Evenemang

sön 26.5 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Högmässa

Treenighetssöndagen
sön 9.6 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Högmässa

Tredje söndagen efter pingst
sön 30.6 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

sön 7.7 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Högmässa

Sjunde söndagen efter pingst
sön 21.7 kl. 18.00 -19.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Kvällsmässa

Nionde söndagen efter pingst
sön 4.8 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Högmässa

Elfte söndagen efter pingst
sön 18.8 kl. 18.00 -19.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Kvällsmässa

Trettonde söndagen efter pingst
sön 1.9 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Högmässa

Femtonde söndagen efter pingst