Sunds kyrka

Johannes Döparens kyrka

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Sunds kyrka, helgad åt Johannes Döparen, är den största av de medeltida stenkyrkorna på Åland. Långhuset uppfördes under perioden 1250-75, medan sakristian och västtornet tillkom i början av 1300-talet. Vapenhuset uppfördes under 1400-talet.

Kyrkan drabbades år 1678 av en intensiv eldsvåda, så kraftig att kyrkklockan smalt och väggarna sprängdes sönder. Under resten av seklet pågick renoveringsarbeten.

Stora ofreden 1713-21medförde stor förstörelse i kyrkan, liksom på annat håll i landskapet. Kyrksilver, arkiv och textilier hann föras i säkerhet till Stockholm, men en del av föremålen såldes där av ekonomiska skäl. Själva kyrkan och dess fasta inventarier utsattes för omfattande vandalisering.

Under 1800-talet öppnades bland annat upp nya fönster, man skaffade ny inredning, ny predikstol och en ny altartavla. 1921 drabbades så kyrkan av ännu en förödande brand, där samtliga takkonstruktioner förstördes. I den påföljande renoveringen försågs kyrkan med centralvärme och orgelläktaren flyttades från långhuset till tornkyrkan.

1998-99 genomgick Sunds kyrka en omfattande restaurering, där man bland annat konserverade kalkmålningarna på väggarna.     

Sunds kyrka är öppen dagligen 9 - 16 under perioden 1.5 - 30.9. Kontakta kansliet om du vill besöka kyrkan utanför dessa tider.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering

Evenemang

sö 5.2 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

HÖGMÄSSA

Kyndelsmässodagen
sö 19.2 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

HÖGMÄSSA

Fastlagssöndagen
sö 26.2 kl. 19.00 -20.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

TAIZÉMÄSSA

Mässa i Taizéstil
sö 5.3 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

HÖGMÄSSA

Andra söndagen i fastan
sö 19.3 kl. 10.00 -11.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

HÖGMÄSSA

Fjärde söndagen i fastan
sö 26.3 kl. 19.00 -20.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

TAIZÉMÄSSA

Marie bebådelsedag