Konfirmation

Den som ska bli konfirmerad går i skriftskolan. Skriftskolan är kyrkans undervisning om dopet och det kristna livet. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Vid konfirmationen bekräftas dopet.

Faddrarna kan vid konfirmationen vara med om att välsigna den unga tillsammans med församlingens anställda. I konfirmationen ber också hela församlingen för de unga. De unga deltar för första gången självständigt i nattvarden.

Hur ordnas skriftskolan?

Skriftskolan i Norra Ålands församling börjar i september. De som är medlemmar i församlingen och hör till en viss åldersgrupp får information om skriftskolan på posten. Om du inte hör till församlingen får du inget brev, men det går bra att komma med på skriftskola ändå. Ta kontakt med församlingen för information.

Man kan välja mellan två olika skriftskolor; läger eller vinterskriftskola. Vinterskriftskolan träffas regelbundet efter skolan under läsåret. Lägerskriftskolan träffas ett par gånger under läsåret och går på en veckas läger i juni. Konfirmanderna går under hösten och våren i kyrkan. Konfirmationer ordnas i maj, juni och juli. 

Hjälpledarutbildning

Den som blivit konfirmerad kan gå i församlingens hjälpledarutbildning. Utbildningen ordnas i samarbete med andra församlingar på Åland. Utbildningen börjar på hösten och består av samlingar på helgerna under vintern. Den som blivit utbildad kan vara ledare för församlingarnas olika läger och i verksamheten för barn.