Lindeman Jon, kyrkoherde och ordförande

Sjölund Paul-Mårten, viceordförande

Jansson Jenny

Johansson Krister

Lyngander Gun-Britt

Nordqvist Erja

Olin Camilla

Sjöberg Angela