Geta projektkör

Inför jul och påsk ordnas en projektkör i Geta. Målet är att sjunga på missionsauktion, första advent, julen och påsken i Geta kyrka. 

Ledare för kören är Miina Fagerlund. 

Kören startar igen till påsken. För mer information, se infobladet för Norra Ålands församling.