Geta projektkör

Inför jul och påsk ordnas en projektkör i Geta. Målet är att sjunga på missionsauktion, första advent, julen och påsken i Geta kyrka. 

Ledare för kören är Miina Fagerlund, tel. 0457-342 5119. 

Kören har inlett övningarna inför första advent och jul och träffas tisdagar kl. 18.30 i Geta församlingshem. För mer information, se infobladet för Norra Ålands församling.