Till nyhetslistan

Myndighetsinformation på hemsidan

Församlingar behöver inte längre ha fysiska anslagstavlor – församlingens webbplats är nu den officiella kanalen för myndighetsinformation.

Enligt den nya kyrkolagen som godkänts av riksdagen kommer församlingarna att överföra myndighetsinformationen till det allmänna informationsnätet, det vill säga till församlingens eller samfällighetens webbplats. Församlingen förutsätts inte längre ha en fysisk anslagstavla.

Från och med i sommar finns kyrkorådets och kyrkofullmäktiges protokoll framlagda på hemsidan. Du hittar det senaste protokollet här, eller genom att gå in på sidan Beslutsfattande och välja fliken "protokoll". Även kallelser till kyrkofullmäktiges sammanträden finns på hemsidan.

25.7.2023 11.24