Till nyhetslistan

Ledig kantorstjänst i Norra Ålands församling

Tjänsten har mångskiftande uppgifter i gudstjänstliv, förrättningar och i arbetet bland barn och familjer. Behörighetskrav enligt biskopsmötets beslut (c-kantor). Ansökan senast den 11.6 till Norra Ålands församling, Pålsbölevägen 258, 22310 Pålsböle, eller norraalandsforsamling@evl.fi. Närmare upplysningar ger kyrkoherde Jon Lindeman, tel. 0400-951734 eller jon.lindeman@evl.fi

15.5.2023 10.15