Till nyhetslistan

Ändrade gudstjänsttider från första advent

17.8.2022 13.25

Diskussioner mellan de olika delarna av församlingen om framtidens gudstjänsttider pågår.

Troligen kommer gudstjänsttiderna att ändras från första advent för att bättre kunna samordna arbetet. Enligt förslag kommer gudstjänsten framöver att börja kl. 10 i Sund, kl. 11 i Geta, kl. 12 i Finström och kl. 14 i Vårdö.