Kören Spirit i Norra Ålands församling

Kören Spirit är en kör för äldre ungdomar och vuxna och leds av John-Adam Sjölund. Kören medverkar i högmässor och ordnar konserter. 

Spirit övar torsdagar kl. 17.30 – 19.30 i Sunds församlingshem.

Tag kontakt