Högmässa i Geta

sö 3.4 kl. 11.00 – 12.30

Sankt Görans kyrka

Högmässa i Geta kyrka

Högmässa i Geta kyrka. Femte söndagen i fastan - Lidandets söndag. Ingrid Björkskog, Johanna Evenson. Mässan strömmas också på Facebook. Efter högmässan är det Gemensamt Ansvar-lunch i församlingshemmet. Lunchen kostar 10 euro för vuxna och 5 euro om man är i konfirmandåldern eller yngre. 

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt